Segno – Hidetoshi Nagasawa un profumo attraversa uno spazio vuoto

01.04.2024